Llyfrau Ystwyth Books

My name is Louis and I am the new shop assistant here at Ystwyth Books! I will be posting regularly with news on book sales and new aquisitions for you to come and browse!

 

Today we sold ten copies of the Welsh-Irish Dictionary to a book shop in Dublin.  

 

Fy enw i yw Louis a rydw i newydd dechrau gweithio yn Llyfrau Ystwyth.  My fyddaf yn postio yn aml i cadw chi yn y gwybod am llyfrau newydd.

 

Heddiw gwerthom ni deg copi o geiriadur Cymraeg-Gwyddelig i siop lyfrau yn Nulyn.